Centrum sociálních služeb Březiněves, Sociální a kulturní centrum v Praze

„Pomůžeme těm, kdo pomoc potřebují a postaráme se o ty, kteří se starali o nás.“

Pracujeme na veřejném záměru stát se kvalitním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb, vybudovat prostory a zázemí pro společenské a kulturní akce podporující komunitní způsob života u nás v Březiněvsi. Na principech efektivity, transparentnosti a spravedlivého chování vytváříme strategii celé příspěvkové organizace.

Chceme pro Vás aktuální a kompletní informace o všem co děláme.

Centrum je od 3. prosince 2018 oprávněno poskytovat terénní pečovatelskou službu v souladu s platnou registrací č. 3800906 , která patří svým charakterem činností mezi sociální služby řízené především zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb.

Nadále zpracováváme metodiku povinností poskytovatele sociálních služeb dle platné legislativy a standardů kvality. Vyvíjíme strategii jak naplnit poslání služeb pro naše potencionální klienty a jak profesionálně sociální služby poskytovat.

Na adrese úřadu MČ Březiněves připravujeme dočasné kontaktní místo pro žadatele o sociální služby a zázemí pro pečovatelskou službu Březiněves.

Služby sociální péče napomáhají potřebným osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost. Jejich cílem je umožnit všem v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, v případech, kdy toto vylučuje jejich stav a zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.

Terénní pečovatelská služba

Doma se všichni cítíme nejlépe. Možná nemůžete všechnu práci a starost o sebe a domácnost zvládnout sami. Proto potřebujete pár šikovných rukou, které budou ochotné vám ve vašem domácím prostředí s čímkoliv pomoci. Nejenom pomocné ruce, ale také potřebné informace, zkušenosti, a především otevřené srdce nabízí naše pečovatelská služba.

Posláním sociálních služeb v Březiněvsi je především nabídnout uživatelům a jejich rodinám řešení zvládání nepříznivé sociální situace. Optimální službu vidíme v dopomoci, podpoře a zlepšení či udržení soběstačnosti v domácím prostředí, kde má každý své soukromí a pocit bezpečnosti. Chceme umožnit seniorům a osobám se zdravotním postižením žít důstojně a co nejdéle ve svém domově. Kromě toho pomůžeme našim klientům udržovat stávající či navazovat nové kontakty se společností, vyhledávat příležitosti a aktivity, které by co nejpřirozenějším způsobem podpořily rozvoj jejich duševního a fyzického zdraví. Pro koho jsou naše služby určeny?

 • pro seniory nad 65 let
 • pro osoby se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení či chronického onemocnění
 • pro osoby společensky znevýhodněné

Jaké služby poskytujeme?

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při zvládání osobní hygieny
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • pomoc při zajištění stravy – dovoz obědů, příprava jídla a pití v domácnosti
 • zprostředkování společenského kontaktu
 • poskytování sociálního poradenství (zahrnuje bezplatné základní a odborné sociální poradenství, které je nedílnou a povinnou součástí všech druhů sociálních služeb)
 • podávání kompletních informací o sociálních službách včetně pomoci při vyřizování příspěvku na péči
 • zajištění zdravotních pomůcek a potřeb

Kvalitní služby našich profesionálních pracovníků umožní vám nebo vašim rodinným příslušníkům prožívat každý den s radostí. Případné těžkosti společně vyřešíme tak, aby vám doma bylo dobře a cítili jste se tam vždy bezpečně a spokojeně.

Neváhejte nás kontaktovat. Všechny vaše dotazy rádi zodpovíme telefonicky nebo písemně na uvedených kontaktech.